07/01/2023

Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 21.01.2023 r.

Sobolew, 07.01.2023 r.

ZAPROSZENIE

Zarząd Gminnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „ZRYW” Sobolew zaprasza na

Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

które odbędzie sią 21.01.2023 r. /sobota/ o godz. 16.45 I termin, 17.00 II termin

w Budynku Klubowym ul. O. Błachnio 1, 08-460 Sobolew

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego GULKS „Zryw” Sobolew za lata 2019-2022.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2019-2022
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.
 8. Przeprowadzenie Wyborów Zarządu.
 9. Przeprowadzenie Wyborów Komisji Rewizyjnej.
 10. Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej - Ukonstytuowanie się nowych władz.
 11. Ogłoszenie wyników wyborów.
 12. Podjęcie Uchwał z Walnego Zebrania.
 13. Przedstawienie przez Zarząd ramowego planu działania na lata 2023-2025.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.                                                              

Zapraszamy wszystkich Członków , Zawodników i Kibiców Klubu oraz osoby zainteresowane działalnością GULKS „Zryw” Sobolew na Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które będzie podsumowaniem minionej kadencji oraz czasem wyborów nowych władz Klubu.

ZARZĄD GULKS „ZRYW” SOBOLEW

Powrót Poprzedni