Modernizacja obiektu
 
15/12/2020

Modernizacja obiektu

W połowie grudnia zakończony został remont stadionu piłkarskiego z zapleczem w Sobolewie.

Koszt inwestycji to prawie 325 000 PLN. 195 000 PLN to kwota dofinansowania którą Gmina Sobolew otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego. Reszta to wkład własny Gminy Sobolew.

W ramach prac odnowiono trybuny ( zainstalowano nowe krzesełka, wykonano nowe ciągi komunikacyjne z kostki oraz zmieniono płot przy trybunach) , wykonano parking od ulicu Błachnii (powiększono stary i położono na nim nawierzchnię asfaltową), zainstalowano piłkochwyt od ulicy  Maciejowickiej oraz wykonano kosmetykę wewnętrzną w budynku Klubowym wraz z  wykonaniem ogrzewania i izolacji stropu.

W imieniu Działaczy GULKS "Zryw" Sobolew, zawodników i sympatyków Klubu bardzo serdecznie dziękujemy Gminie Sobolew na czele z Panem Wójtem Macjejem Błachnio, Radzie Gminy Sobolew oraz Urzędowi Marszałkowskiemu za tak duży wkład w rozwój sportu w Naszej Gminie poprzez inwestycje w obiekty sportowe na jej terenie. 

Brak opisu.

Brak opisu.Brak opisu.Brak opisu.Brak opisu.Brak opisu.Brak opisu.Brak opisu.Brak opisu.Brak opisu.Brak opisu.Brak opisu.

Następny Poprzedni