01/03/2022

KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SA PARTNEREM ZRYWU

Na podstawie zlecenia na usługi reklamowe Krajowa Spółka Cukrowa SA  stała się Partnerem  Naszego Klubu. 

Na podstawie powyższego otrzymamy nowe stroje sportowe oraz sprzęt treningowy dla Naszych zespołów.

Za oficjalną stroną:

 https://www.polski-cukier.pl/lang,pl 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w 2002 r. w wyniku konsolidacji trzech spółek cukrowych Skarbu Państwa. Utworzono ją na bazie Mazowiecko-Kujawskiej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.
Jest największym w Polsce i jednym z największych co do wielkości producentem cukru w Europie. Podstawowy przedmiot działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. stanowi produkcja i sprzedaż cukru, handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania oraz przetwórstwo owocowo-warzywne. Spółka prowadzi kompleksowe zarządzanie archiwami firm zewnętrznych w zakresie przechowywania, archiwizowania oraz brakowania dokumentów oraz inne działalności usługowe. Zakład "Archiwum" w Płocku gwarantuje profesjonalną obsługę polegającą na zarządzaniu archiwum firmowym otwartym na indywidualne potrzeby klientów.

  

W IMIENIU DZIAŁACZY A W SZCZEGÓLNOŚCI ZAWODNIKÓW DZIĘKUJEMY ZA OKAZANĄ POMOC.

Następny Poprzedni