18/06/2023

KLUB 2023

Nasz GULKS "Zryw" Sobolew otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu  w ramach Programu "Klub 2023". 

Dofinansowanie działalności związanej z Naszym sportem młodzieżowym w kwocie 10 000 złotych zostanie przeznaczone zgodnie z umową na prowadzenie zajęć i wypłaty dla trzech Trenerów drużyn dziecięcych.

Jest to już siódma edycja programu, w której Nasz Klub otrzymuje dofinansowanie, pomaga ono  w lepszym stopniu realizować cele statutowe dotyczące szkolenia młodzieży w GULKS "Zryw" Sobolew. 

Następny Poprzedni