23/02/2022

GMINA SOBOLEW WSPIERA ZRYW

NA PODSTAWIE UMOWY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z DNIA 08.03.2023 R.  GMINA SOBOLEW WSPARŁA FINANSOWO W KWOCIE 70 000 ZŁOTYCH NASZ KLUB. 

ŚRODKI TE PRZEZNACZONE ZOSTANĄ NA "UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W DYSCYPLINIE  PIŁKA NOŻNA NA TERENIE GMINY SOBOLEW". 

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE W KOLEJNYM ROKU NASZEJ DZIAŁALNOŚCI. 

Następny Poprzedni